3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217
3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217

$254,900

3009 W 43rd St S, Wichita, KS, 67217

13
Courtesy of: Wichita